Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych,
smacznego jajka i mokrego Dyngusa
oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Życzy
Zarząd AKTK „Bystrze”

Życzenie Wielkanocne
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow