W roku 1979 wyruszyła z AGH wyprawa Canoandes ‘79. Po trzech latach wyprawy – od Stanów Zjednoczonych do Ziemi Ognistej, jej członkowie na trwałe zapisali się w historii odkrywania białych plam na mapie świata. Jako pierwsi w historii pokonali 12 rzek. Ich największym osiągnięciem było przepłyniecie najgłębszego kanionu świata rzeki Colca w Peru.

Z tej okazji zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy oraz prezentacje o wyprawie we środę 22,06.2022.

Szczegółowy plan dnia 22.06.2022
godz. 17:00 – uroczyste otwarcie wystawy – Plac Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie
godz. 18:30 – prezentacje o wyprawie, kanionie rzeki Colca – Akademia Górniczo-Hutnicza – aula U2

Wystawa Canoandes ’79
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow