II Studencka Eksploracja Kajakowa na Rzeki Górskie Półwyspu Bałkańskiego

Wyprawa

“Canoe – Slap ’77” była kontynuacją wyprawy do Jugosławii z roku poprzedniego.

Trasa wyjazdu biegła przez Budapeszt – Lublianę – wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego przez republiki Czarnogórę, Macedonię, Kosowo, Serbię, Bośnię i Hercegowinę do Grecji gdzie zwiedzono Ateny, Delfy, Korynt, Teby, Góry Pindos, Tesalię, Eubeę, Beocję, Spartę, Saloniki, docierając nad Kanał Koryncki.

Ludzi i sprzęt transportował “Star” z przyczepą, używany na poprzedniej wyprawie.

Podczas 45 dni trwania wyjazdu spłynięto rzeki:

  • Neretwę
  • Krkę
  • Tarę
  • Lim
  • Drinę
  • Wardar – płynącą na granicy między Jugosławią a Grecją.

Z planowanych przepłynięć rzek greckich nic nie wyszło. Środek lata a w związku z tym niski poziom wody w rzekach skutecznie to uniemożliwił.

Wspomina Włodzimierz Herman

“Następne doświadczenie organizacyjne. Tym razem wyjazd zorganizowaliśmy wyłącznie własnymi siłami i we własnym składzie Zobaczyliśmy kawałek świata o którym do tej pory większość z nas słyszała tylko z opowiadań. Już sam fakt uczestniczenia nobilitował. Wyjechać wtedy poza granice kraju nie było łatwo. Ale w klubie od samego początku postępowaliśmy zgodnie z dewizą że “nie ma rzeczy niemożliwych” i udawało się. Dużo kłopotów kosztowało nas przepłynięcie pięknego wąwozu rzeki Tary, jednego z najgłębszych w Europie. Za to Wadar okazał się miłą i przyjemną rzeką pokroju naszego Dunajca. Z ciekawszych wydarzeń na wyjeździe pamiętam festiwal win w Dafni i przepiękną Grecję, którą zjechaliśmy wzdłuż i wszerz.”

wywiad z 19.04.1994 r

Uczesnicy wyprawy

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow