23 czerwca odbędzie się 7edycja Wodnej Masy Krytycznej. Start (zbiórka) godzina 14:00 przy Sawlatorze koniec koło godziny 18:00 przy hotelu Forum.

Wodna Masa Krytyczna 2018 – 23 czerwca
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow