Dzięki uprzejmości Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zebranie odbędzie się w budynku A1, w sali nr 4.

Dla przypomnienia również terminy:
pierwszy o godzinie 18:00
drugi – 18:30.

Walne Zebranie Klubu (znamy miejsce obrad)
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow