Zarząd AKTK „Bystrze” zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się w piątek 19 stycznia 2018 r.

I termin: godz. 18:00
II termin: godz 18:30

Miejsce zebrania zostanie podane w późniejszym terminie.

Walne Zebranie Klubu – 19 stycznia 2018
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow