W imieniu Zarządu AKTK “Bystrze” zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się 25.11.2022 (piątek).

Zebranie planowane jest w sali 105 w łączniku A3-A4. Ta informacja będzie jeszcze potwierdzona.

I termin: godzina 18:00
II termin: godzina 18:30.

Szczegółowy porządek obrad oraz potwierdzenie miejsca zgromadzenia zostanie podane wkrótce. 

Walne Zebranie Członków AKTK “Bystrze”
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow