Prezes: Izabela “Izolda Brzeźna
Wiceprezes ds. technicznych: Tomasz ‘Lewy’ Lewandowski
Wiceprezes ds organizacyjnych: Marianna Konieczna

Wiceprezes ds szkoleniowych: Zofia “Grażyna” Owsiak

W skład Komisji Rewizyjnej na kolejne dwa lata wchodzą:

  1. Kacper Abramczyk
  2. Gabriela Godyń
  3. Konrad Kiryluk
  4. Andrzej Kujałowicz
  5. Alicja Zając
Ukonstytuowanie się nowego zarządu
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow