WIETRZNICE 2007

UCZESTNICY i KATEGORIE ZAWODÓW

 1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy z klubów należących do PZKaj, organizacji mających inną formułę prawną (stowarzyszenia, UKS itp.), a także niezrzeszeni.
 2. Zawodników dzieli się na następujące kategorie wiekowe:
  1. seniorów (roczniki 1988 i starsi)
  2. juniorów (roczniki 1989- 1994)
 3. W ramach zawodów prowadzona jest punktacja:
  1. indywidualna
  2. drużynowa
 4. 4.Zawody freestyle’u rozgrywane są w kategoriach:
  1. K-1 Mężczyzn seniorów
  2. K-1 Kobiet seniorek
  3. K-1 Mężczyzn juniorów
  4. Zawody dla kategorii K-1 Mężczyzn seniorów, K-1 Kobiet seniorek, K-1 Mężczyzn juniorów rozgrywane są według regulaminu głównego w odwoju.
 5. Konkurencje dodatkowe (w tym K-1 Debiutujących juniorów) rozgrywane są według odrębnych regulaminów ogłoszonych przez organizatora.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 3. Uczestnicy startują na własnym sprzęcie.
 4. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.
 5. Zawodnicy muszą poddać się wstępnym badaniom lekarskim, aby móc wziąć udział w zawodach (organizator zapewnia lekarza w dniu zawodów).
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow