W najbliższy poniedziałek 19 marca odbędzie się wyczekiwana prezentacja wyjazdu do Ugandy!
Zapraszamy wszystkich do klubu o godzinie 20 🙂

Slajdowisko wyprawy do Ugandy
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow