Walne Zebranie – 14.12.2018

w imieniu Zarządu AKTK „Bystrze” zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków na Walne zebranie Klubu, które odbędzie się 14 grudnia (piątek) 2018r. I termin: godzina 18:00 II termin: godzina 18:30 Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego, komisji skrutacyjnej, osoby formułującej

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow