Na Walnym Zebraniu Członków Klubu AKTK „Bystrze” został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu wchodzą:

Prezes: Gabriela Godyń
Wiceprezes: Anna Kalita
Wiceprezes: Zofia Sotwin
Wiceprezes: Konrad Kiryluk

Na pierwszym posiedzeniu zarządu nastąpi ukonstytuowanie się i podział funkcji.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Magdalena Tomasik
Alicja Zając
Kacper Abramczyk
Michał Kujałowicz
Mateusz Gąsior

Nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow