Na Walnym Zebraniu Członków Klubu AKTK „Bystrze” w dniu 19.01.2018 został wybrany nowy zarząd, w którego skład wchodzą:

Prezes: Kinga „Chojrak” Gruca
Wiceprezes: Gabriela „Gaba” Godyń
Wiceprezes: Dawid „Hasselhoff” Giebel
Wiceprezes: Łukasz Kołodziej

Na pierwszym posiedzeniu zarządu nastąpi ukonstutuowanie się i podział funkcji.
W tym roku również został zmieniony skład Komisji Rewizyjnej, który przedstawia się następująco:
  •  Maciej „Robot” Grzegorczyk
  • Bartosz „Hary” Floryan
  • Mariusz „Sosna” Sośnicki
  • Magdalena „Diament” Tomasik
  • Alicja „Zając” Zając
Nowy zarząd AKTK Bystrze
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow