Ahoj Bystrzaczki, Bystrzacy!!
45 lat. Gratulujemy.

Kajakarstwo to najbliższa naturze, wspaniała forma rekreacji, turystyki i sportu.
Nie wie tego ten, kto nie spróbował.

Ja spróbowałem 48 lat temu i zostałem przez nie oczarowany i zawłaszczony.
Po roku, z podobnie oczarowanym organizatorem kajakarstwa harcerzy kol. Józkiem
Wonsem postanowiliśmy oczarowywać kajakarstwem innych.
Wyszukaliśmy innych oczarowanych i po wakacjach 1971 r. założyliśmy Sekcję Kajakową
– praprotoplastę Bystrza. Czarując coraz szerzej, nawiązaliśmy współpracę z innymi klubami
kajakowymi, z ZSP, z PTTK dzięki któremu zdobyliśmy kwalifikacje, a dzięki Wieśkowi
Wszołkowi (obecnie profesor AGH) z AZS, na którego sprzęcie nabywaliśmy sportowego
ducha, a także z ZSP UJ skąd uzyskaliśmy pierwsze silniejsze wsparcie finansowe.
Doprowadziło to do zawiązania w dn. 23.02.1973r. już środowiskowego Akademickiego
Klubu Kajakowego, dla którego, wkrótce, w trakcie podróży ze Szczecina, wymyśliłem
nazwę Bystrze.
Przekonani, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i że na pewno coś wyczarujemy, nie
mając własnego sprzętu, zgłosiliśmy się już jako samodzielny Klub Bystrze na XXXII MSKnD.
Czarując i ciężko harując w Wytwórni Sprzętu Sportowego w Chojnicach (głównie
Piotr Chrupczalski) zbudowaliśmy własny sprzęt pływający.
Stało się to początkiem burzliwego rozwoju Klubu. Organizowanie olbrzymiej ilości
spływów oraz akademickich szlaków kajakowych, powodowało olbrzymi wzrost liczby oczarowanych.
Powstało logo Bystrza (Marek Żurek) i znaczek klubowy (blacha).
Klub stał się nie tylko rodziną oczarowanych (rozśpiewane spotkania klubowe
gromadziły setki studentów), ale także szkołą organizacji (II Powitanie Wiosny na Nidzie w
1976r. zgromadziło ponad 500 osób z całej Polski – Jerzy Majcherczyk, Włodzimierz Herman).
Zdobyte w całym kraju uznanie doprowadziło do akceptacji zrodzonej w Bystrzu idei
zagranicznej, eksploracyjnej wyprawy kajakowej na rzeki górskie Jugosławii (Jugosławia 76),
w której wzięli udział również studenci z innych ośrodków akademickich. Sukces tej
wyprawy zapoczątkował szereg coraz bardziej ekstremalnych zagranicznych wypraw
kajakowych. Wyprawy te znacznie podniosły poziom szkolenia członków klubu, a także
stały się kuźnią charakterów (np. Piotr Chmieliński jako jedyny z wielu, którzy rozpoczęli
wyprawę, wytrwał do końca i dopłynął do ujścia Amazonki).

Pomimo wielu trudności, spowodowanych m. in. pozostaniem za granicą kilku człon-
ków klubu, a także zmianami sposobu finansowania sportu i rekreacji studenckiej, kolejne

pokolenia Bystrzaków prowadziły coraz ambitniejszą działalność, zorganizowano szereg
ambitnych wypraw kajakowych, tworzono nowe wysoko kwalifikowane formy studenckiej
aktywności kajakowej, a także systemy szkolenia wysoko kwalifikowanych kadr. Obecne
pokolenia kontynuując je, działają na rzecz środowiska akademickiego do chwili obecnej.
Natomiast absolwenci, byli członkowie klubu, czarują dalej w swoich nowych
środowiskach (m.in. Józef Woch – twórca Zabierzowskiego Klubu Kajakowego Wir)
Ja, twórca idei i zrębów Klubu, my protoplaści – założyciele i kolejni kontynuatorzy
misji działania Klubu na rzecz środowiska akademickiego z dumą i radością
obserwujemy tą działalność.

Gratulując aktywności kolejnym zarządom (a w szczególności coraz bardziej aktyw-
nym kobietom), życzymy obecnemu i przyszłym zarządom wielu dalszych sukcesów w oczarowywaniu (i szkoleniu) kajakarstwem wielu następnych pokoleń studentów, natomiast
wszystkim członkom i uczestnikom Balu 45 lecia Bystrze życzymy wspaniałej zabawy.

Marek Gruszczyński
„Dziki”
blacha nr 1

Załączniki

List gratulacyjny na 45-lecie klubu od Marka Gruszczyńskiego
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow