1972 – 23.02.73 Sekcja kajakowa AGH

Prezes Placzek Eugeniusz
Vice przewodniczący zarządu Gruszczyński Marek (Dziki)
Sekretarz Walander Ryszard
Skarbnik Wróblewski Henryk
Członek Kozioł Ignacy
Członek Wons Józef

23.02.73 – 25.11.73

Przewodniczący zarządu Gruszczyński Marek (Dziki)
Vice przewodniczący zarządu Wszołek Wiesław
Sekretarz Szczepaniak Elżbieta
Sekretarz Jaworska Małgorzata
Skarbnik Chrupczalski Piotr (Karol)
Członek Wons Józef
Członek Bubak Jerzy
Członek Krawczyk Wiesław
Członek Biegański Ryszard

15.11.73 – 24.11.74

Przewodniczący zarządu Chrupczalski Piotr
I Vice przewodniczący Wszołek Wiesław
II Vice przewodniczący Biegański Ryszard
Członek zarządu d/s sprzętu Chmura Krzysztof
Członek zarządu d/s transportu Chmieliński Piotr
Członek zarządu d/s propagandy Krawczyk Zbigniew
Sekretarz Jaworska Małgorzata
Sekretarz Szczepaniak Elżbieta
Skarbnik Żurek Marek

24.11.74 – 24.10.75

Przewodniczący zarządu Chrupczalski Piotr
Vice przewodniczący Biegański Ryszard
Vice przewodniczący d/s współpracy z AZS Wszołek Wiesław
Komandor I OSSK “Powitanie Wiosny” Majcherczyk Jerzy
Członek Zarządu d/s sprzętu Kołodzierczyk P.
Członek zarządu d/s sprzętu Łabędz Józef
Członek zarządu d/s transportu Chmieliński Piotr
Członek zarządu d/s kulturalno-oświatowych Piętowski Andrzej
Członek zarządu d/s propagandy Krajewski Józef
Członek zarządu d/s propagandy Woch Józef
Sekretarz Szczepaniak Elżbieta
Sekretarz Gawor Halina
Skarbnik Żurek Marek
Skarbnik Bubula Jerzy

24.10.75 – 11.11.76

Przewodniczący zarządu Chrupczalski Piotr
I Vice przewodniczący Biegański Ryszard
II Vice przewodniczący Wszołek Wiesław
Komandor Nidy Majcherczyk Jerzy
Członek Zarządu d/s szkoleniowych Byliński Marek
Członek zarządu d/s sprzętowych Jakielaszak Janusz
Członek zarządu d/s transportu Chmieliński Piotr Marek Piluch
Członek zarządu d/s kulturalno-oświatowych Piętowski Andrzej
Członek zarządu d/s propagandy Woch Józef
Sekretarz Krawiec Barbara
Skarbnik Łabędz Józef

11.11.76 – 09.11.77

Przewodniczący zarządu Piętowski Andrzej
Vice przewodniczący Herman Włodzimierz
Vice przewodniczący d/s kadry Byliński Marek
Komandor Nidy Herman Włodzimierz
Sprzętowiec Musiał Bogdan
Członek zarządu d/s sprzętu Mielczarek Jan
Członek zarządu d/s transportu Piluch Marek
Członek zarządu d/s kultury Bubula Jerzy
Członek zarządu d/s kultury Ziółkowski Bogdan
Członek zarządu d/s propagandy Figurski Grzegorz
Sekretarz Nadolska Maria
Skarbnik Chmiel Stanisław

09.11.77 – 18.10.78

Przewodniczący zarządu Piętowski Andrzej
Vice przewodniczący Piluch Marek
Sprzętowiec Krasnodębski Andzej
Sprzętowiec Musiał Bogdan
Komandor Nidy Herman Włodzimierz
Członek zarządu d/s sprzętu Mielczarek Janusz
Członek zarządu d/s sprzętu Figurski Grzegorz
Członek zarządu d/s kulturalno – oświatowych Ziółkowski Bogdan
Członek zarządu d/s propagandy Hachuła Andrzej
Sekretarz Nadolska Maria
Skarbnik Musiał Krzysztof

18.10.78 – 25.11.79

Prezes Sikora Mirosław
Vice prezes Piluch Marek
Vice prezes d/s kadry Figurski Grzegorz
Komandor Nidy Piluch Marek
Sprzętowiec (sprzęt pływający) Łacny Marek
Sprzętowiec (sprzęt biwakowy) Wątor Edward
Członek zarządu d/s sprzętu Nadolska Mariola
Skarbnik, sekretarz Zagrodzka Zofia
Pomieszczenia klubowe Kusch Janusz
Członek zarządu d/s propagandy Miszczyk Barbara
Członek zarządu d/s propagandy Bloch Sławomir
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow