Prezes

Konrad Kiryluk
zarzadbystrze@gmail.com

Wiceprezes
d/s szkoleniowych

Izabela Syrek
zarzadbystrze@gmail.com

Wiceprezes
d/s organizacyjnych

Marzena Gizler
zarzadbystrze@gmail.com

Wiceprezes
d/s technicznych

Tomasz “Lewy” Lewandowski
zarzadbystrze@gmail.com

Funkcyjni

Sprzętowiec

Magdalena Janiszewska

Elżbieta Janiszewska-Miazga

Kamil Grzejszczyk

Damian Grela

sprzetowcy.bystrze@gmail.com

KO-wiec

Izabela Brzeźna

Andrzej Kujałowicz

Rankingowiec
Godzinkowiec

Krzysztof Nowakowski

nowakowski.krzys@gmail.com

Cofkowy

Konrad Śnieżek

Webmaster

Maciek Grzegorczyk

Stanisław Kacprzak

Czepek

Zofia Owsiak

Ciemniak

Krzysztof Kuncewicz – Jurek

Aktywny Bystrzak

Mariusz Bureś

Gadżeciarz

Klaudia Komacka

PRowiec

Boomer

Krystyna Błaszkiewicz

Kasia Budka

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow