1. Punktacja dotyczy:
  1. Spływów organizowanych przez akademickie kluby kajakowe oraz spływów prywatnych, w których czynnie uczestniczy minimum czterech członków AKTK „Bystrze”;
  2. Reprezentacji AKTK „Bystrze” w zawodach kajakowych;
  3. Imprez kajakowych, reprezentowanych w formie pływania, typu targi, pokazy, festiwale.
 2. Uczestnik spływu, który jest brany pod uwagę w rankingu, musi spędzić na wodzie minimum jedną godzinę.
 3. Do rankingu klasyfikowane są osoby z opłaconymi bieżącymi składkami.
 4. Spływy wraz z listą uczestników muszą zostać zgłoszone do dwóch tygodni po ich zakończeniu. Listę osób zgłaszaną do rankingu dostarcza się do rankingowca.
 5. Wpis do tabeli rankingowej następuje po uzyskaniu min 5 pkt.
 6. Zasady zdobywania punktów:
  1. za każdy dzień pływania:
   • w Polsce: 1 pkt
   • za granicą: 2 pkt
  2. za reprezentowanie klubu na imprezach typu: targi, pokazy, festiwale: 1 pkt
  3. za udział w Mistrzostwach “AMP Kamienna”:
   • za start: 5 pkt
   • za zajęte miejsce w kategorii w której startuje min. 20 osób:
    • miejsca 1-5: odpowiednio +7 do +3 pkt
    • miejsca 6-10: +2 pkt
    • miejsca 11-15: +1 pkt
   • za zajęte miejsce w kategorii w której startuje mniej niż 20 osób:
    • miejsca 1-7 odpowiednio +7 do +1 pkt
   • za udział w drużynie zdobywającej w klasyfikacji drużynowej:
    • miejsce 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt
  4. za start w Pucharze Prezesa:
   • za start: 5 pkt
   • za zajęcie miejsca:
    • 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt
    • 4-10: +2 pkt
  5. za start w zawodach freestyle’owych:
   • za start: 5 pkt
   • za zajęcie miejsca 1-5 w kategorii w której odbyły się eliminacje: odpowiednio +5 do +1 pkt
   • za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii w której nie odbyły się eliminacje: odpowiednio +3 do +1 pkt
  6. za start w zawodach Kayak Cross:
   • za start: 5 pkt
   • za zajęcie miejsca:
    • 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt
    • 4-10: +2 pkt
  7. za start w turniejach Kajak Polo, gdzie drużyna składa się z minimum czterech członków AKTK „Bystrze”:
   1. za start: 5 pkt
   2. za udział w drużynie zdobywającej w klasyfikacji drużynowej:
    1. miejsce 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt
    2. miejsce 4-10: +2 pkt
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow