Skład Komisji Rewizyjnej:
  • Gabriela Godyń
  • Alicja “Zając” Zając
  • Kacper “Kryspin” Abramczyk
  • Andrzej Kujałowicz

Kontakt z Komisją Rewizyjną: bystrzerewizyjna@googlegroups.com
lub osobiście podczas spotkań klubowych.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow