Luty

 • 01 Spotkanie informacyjne I
 • 06 Szkolenie instruktorów na basenie I
 • 08 Spotkanie informacyjne I
 • 15 Spotkanie informacyjne III
 • 22 Spotkanie informacyjne IV
 • 23 Szkolenie instruktorów na basenie II
 • 26 Spotkanie informacyjne V

Marzec

 • 01 Basen kursowy I
 • 06 Basen Kursowy I
 • 08 Basen kursowy II
 • 13 Basen kursowy II
 • 15 Basen kursowy III
 •  20 Basen kursowy III
 • 22 Basen kursowy IV
 • 24-25 Spływ metodyczny I
 • 27 Basen kursowy IV
 • WYKŁAD 1 „Sprzęt kajakowy”

Impreza integracyjna kursu

Kwiecień

 • 02 Spływ wielkanocny „Lej”
 • 07-08 Spływ kursowy Wisła/starorzecze Wisły + WKŁAD 2 „Biwakowanie” / Integracja Kolnej
 • 14-15 AMP Kamienna
 • 21-22 Spływ kursowy – „Rabajec”
 • Czechy szkoleniowe
 • WYKŁAD 3 „Locja kajakowa”
 • WYKŁAD 4 „Ratownictwo”

Maj

 • 12-13 Spływ metodyczny II / Aleja Podróżników
 • 19-20 Spływ kursowy – Przełom Dunajca + Wietrznice
 • 26-27 Spływ kursowy – Białka
 • WYKŁAD 5 „Pierwsza Pomoc, RKO”

Czerwiec

 • 09-10 Puchar Prezesa
 • Impreza Dezintegracyjna kursu

Lipiec/Sierpień

 • Salza Szkoleniowa
 • Alpy Szkoleniowe (stopień 0)
 • Alpy Szkoleniowe (stopień I)

Październik

 • BZIKK
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow