Info: kolor brązowy – Kurs Kajakarstwa Górskiego 2019

Styczeń

 • 31 – Spotkanie informacyjne I

 Luty

 • 07 – Spotkanie informacyjne II
 • Szkolenie instruktorów na basenie I
 • 14 – Spotkanie informacyjne III
 • 21 – Spotkanie informacyjne IV
 • Szkolenie instruktorów na basenie II
 • 28 – Spotkanie informacyjne V

Marzec

 • Baseny kursowe
 • 22-23 – Spływ metodyczny I
 • Wykład 1 „Sprzęt kajakowy”
 • Impreza integracyjna kursu
 • 30-31 – Spływ kursowy Wisła/starorzecze Wisły + Wykład 2 „Biwakowanie”

Kwiecień

 • 06-07 – Spływ kursowy – „Rabajec”
 • 12-14 – AMP Kamienna
 • 22 – Spływ wielkanocny „Lej”
 • Wykład 3 „Locja kajakowa”
 • Wykład 4 „Ratownictwo
 • Czechy w „Tropikach”

Maj

 • 11-12 – Spływ kursowy – Przełom Dunajca + Wietrznice
 • 25-26 – Spływ kursowy – Białka
 • Wykład 5 „Pierwsza Pomoc, RKO”

Czerwiec

 • 01-02 – Puchar Prezesa
 • Impreza Dezintegracyjna kurs

Lipiec/Sierpień

 • Salza Szkoleniowa
  • Alpy Szkoleniowe (stopień 0)
  • Alpy Szkoleniowe (stopień I)
 • Drawa szkoleniowa

Październik

 • BZIKK
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow