Działalność klubu opiera się na pracy społecznej jego członków. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu zawdzięcza on w szybkim czasie osiągnięcie i utrzymanie do dnia dzisiejszego pozycji jednego z najsilniejszych studenckich klubów kajakowych w Polsce.

Charakterystyczna dla działalności klubu jest ciągła rotacja osób czynnie w nim pracujących co wpływa na jej dużą dynamikę i intensywność. Wynika to z faktu iż prawie 100 % jego członków to studenci krakowskich uczelni, ludzie młodzi, energiczni, chcący czynnie uczestniczyć w jego “życiu”. Dzięki specyficznej atmosferze panującej w klubie, nastawieniu na jak najliczniejszy udział wszystkich chętnych w jego działalności, stwarzana jest możliwość bezpośredniego realizowania i rozwijania zainteresowania kwalifikowaną turystyką kajakową.

Podstawą działalności klubu jest organizacja różnego rodzaju imprez kajakowych począwszy od: krótkich spływów klubowych na rzeki Polski południowej (Dunajec, Poprad, Raba Skawa, Białka), poprzez masowe imprezy ogólnopolskie (“Wiosna Radosna”, AMP Kamienna, itp.), obozy Akcji Lato, wyjazdy zagraniczne (Czechy, Alpy), na wyprawach skończywszy.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow