Godzinki przedstawiają zaangażowanie klubowiczów na rzecz Klubu. Są one przyznawane za pracę przy sprzęcie, szkoleniu, etc., czyli za poświęcenie swojego czasu dla Klubu.

Godzinki mogą być „wymieniane” na darmowe wypożyczanie sprzętu klubowego. Brane są także pod uwagę w przypadku przyznawania dofinansowań dla klubowiczów na wyjazdach szkoleniowych.

Formularz zgłaszania godzinek znajduje się tutaj.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow