Nasza klubowa koleżanka Gabriela „Gaba” Godyń ( aktualny Wiceprezes
d/s organizacyjnych) otrzymała blachę klubową nr 293.

Gratulujemy!

Blacha nr 293 dla Gaby
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow