Nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna

Na Walnym Zebraniu Członków Klubu AKTK “Bystrze” został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. W skład Zarządu wchodzą: Prezes: Gabriela Godyń Wiceprezes: Anna Kalita Wiceprezes: Zofia Sotwin Wiceprezes: Konrad Kiryluk Na pierwszym posiedzeniu zarządu nastąpi ukonstytuowanie się i podział funkcji.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow