Polski Oddział The Explorers Club, którego członkami są uczestnicy wyprawy oraz Akademicki Klub Turystyki Kajakowej ”Bystrze” z Krakowa, skąd wyprawa wyruszyła na podbój górskich rzek obu Ameryk postanowiły wspólnie zorganizować obchody tej rocznicy. Jesienią 2021 roku planujemy sympozja popularno-naukowe, projekcje filmu dokumentalnego Godspeed, Los Polacos!, wystawy fotograficzne w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Peru oraz wydanie jubileuszowego albumu.

http://theexplorersclubpolska.pl/2021/05/23/jubileusz-40-lecia-zdobycia-kanionu-colca/

Relacje z wydarzeń oraz inne materiały:
Podcast BBC (rozmowa z Andrzejem Piętowskim i Jackiem Boguckim)
Relacja z projekcji filmu “Godspeed, Los Polacos” w Polskim Domu Cracovia Manor w Wallington, NJ 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow